CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TINH DẦU BƯỞI

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TINH DẦU MINH HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: TCCS 02:2018/MINH HONG

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU HỮU CƠ VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Lộc Phượng 1, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0988912579

Email: tinhdaunguyenhong.vn@gmail.com

Website: https://www.tinhdaunguyenhong.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 02:2018/MINH HONG

Áp dụng cho sản phẩm: TINH DẦU SẢ CHANH NGUYÊN HỒNG

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TINH DẦU MINH HỒNG

Địa chỉ: Thôn Lộc Phượng 1, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU MINH

 

Bình luận

098 891 2579