Vùng nguyên liệu sản xuất tinh dầu đạt chứng nhận VietGap

Chứng nhận VietGap là gì?

Chứng nhận VietGap là bộ tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp sạch tại Việt Nam. Đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2008. Và hiện nay đã không còn xa lạ đối với những người sản xuất nông nghiệp.

Phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ

Sau hơn 3 năm thực hiện nhiều thay đổi và thực hiện tốt quy trình sản xuất. Vùng nguyên liệu sản xuất tinh dầu của Minh Hồng đã đủ tiêu chuẩn. Và đạt được chứng nhận VietGap năm 2019.

Từ năm 2017, vùng nguyên liệu 3 ha của công ty Minh Hồng đã tiến hành đưa quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác theo hướng hữu cơ. Đó là hạn chế sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sử dụng phần lớn là phân hữu cơ vi sinh nhằm cải tạo đất, nước, làm đa dạng sinh học tại vùng trồng.

Nỗ lực cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng

Mặc dù đã gặp không ít những khó khăn, thử thách. Công ty tinh dầu Minh Hồng quyết tâm phát triển sản xuất, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Sau hơn 3 năm áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ của EU; vùng trồng nguyên liệu của công ty đã đạt được chứng nhận VietGap vào cuối năm 2019.

Đây chính là một trong những dấu mốc quan trọng để từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Hướng tới xuất khẩu để đưa ra thị trường những sản phẩm xanh, sạch, có giá trị sử dụng cao.

Bình luận

098 891 2579