Báo Thanh Hóa viết về dự án sản xuất tinh dầu thiên nhiên từ lá sả của công ty TNHH SX và TM tinh dầu Minh Hồng

Sản xuất tinh dầu thiên nhiên từ phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch – từ ý tưởng đến hiện thực

Bình luận

098 891 2579